Lịch tuần thứ 43 từ ngày 23 - 27/10/2017
13:25 23/10/2017

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 23 - 27/ 10/ 2017

Thứ hai

23/10/2017

 

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Lê Văn Sơn, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ ba

24/10/2017

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tham gia cùng đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Phụng Hiệp về việc giải quyết những trường hợp bức xúc của cử tri đã kéo dài nhiều năm. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Phạm Anh Tuấn giám sát về việc vận động toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Điểm tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành. 13 giờ 30: Đoàn giám sát làm việc tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 8 giờ 00: Đ/c Lê Minh Đang tham gia cùng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. 13 giờ 30: Đoàn làm việc tại UBND huyện Long Mỹ.

- 8 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sơn dự họp bàn thống nhất nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018”. Điểm tại Phòng họp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Thứ tư

25/10/2017

 

- 8 giờ 00: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng, Đ/c Hồ Hoàng Nguyên dự họp chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Phạm Anh Tuấn giám sát về việc vận động toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Điểm tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. 13 giờ 30: Đoàn giám sát làm việc tại phường IV, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Đ/c Lê Minh Đang tham gia cùng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. 13 giờ 30: Đoàn làm việc tại UBND huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30: Đ/c Trần Minh Như dự Lễ dâng y KATHINA. Điểm tại Chùa MAHA MANGKOL RANGSÂY khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Đ/c Hồ Văn Út dự giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điểm tại UBND phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ năm

26/10/2017

 

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang dự họp Đoàn công tác liên ngành và đối thoại công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Phạm Anh Tuấn dự Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận quí III/2017, đơn vị thị xã Ngã Bảy và Sơ kết các mô hình. Điểm  tại Ủy ban MTTQ thị xã Ngã Bảy.

- 9 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Huỳnh Văn Hùng làm việc với Tòa Giám mục Cần Thơ. Điểm tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 8 giờ 30 phút, Sở Nội vụ bố trí xe chung. 

- 7 giờ 30: Đ/c Trần Minh Như dự Sơ kết mô hình tôn giáo Cao đâì Chiếu Minh Long Châu tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh 9 tháng đầu năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ sáu

27/10/2017

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Lê Văn Sơn làmviệc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tiếp tục dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Phạm Anh Tuấn thẩm tra các mô hình tại thành phố Vị Thanh. 13 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quí III/2017, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQ thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

Nơi nhận:          

- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh;

- Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang;

- BTT.UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 UVTT - CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Nguyên