Lịch tuần thứ 29 Từ ngày 23 - 27/7/2018
15:51 23/07/2018

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 23 - 27/7/2018

Thứ hai

23/7/2018

- 8 giờ 00: Đ/c Huỳnh Hữu Kế  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Phạm Anh Tuấn học lớp chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh (hết tuần).

- 7 giờ 30:  Đ/c Đặng Văn Giai,  Đ/c Hồ Hoàng Nguyên dự Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính Thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND Thị xã Long Mỹ.

Thứ ba

24/7/2018

- 6 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Lễ phát động hưởng ứng ”Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2018. ĐIểm tại Công viên Xà No, phường V, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Huỳnh Văn Hùng làm việc với các ngành liên quan để thống nhất việc hỗ trợ Ủy ban Đoàn kết công tác tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại Phòng Họp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban DTTG: Đ/c Như và Linh.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội thảo khoa học “Một số thuận lợi, thách thức trong thực tiển triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”. Điểm tại Đoàn An Điều Dưỡng 30 Cần Thơ (số 80, đường Nguyễn Trãi, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, TPCT).

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 của thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Phòng họp số 4 Thị ủy Ngã Bảy.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Xuân Vũ tham gia Đoàn Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp.

Thứ tư

25/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Buổi chiều 13 giờ 30: Tiếp tục làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 của Thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQ TP.Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Hội trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy Vị Thủy.

- 13 giờ 00: Đ/c Trần Minh Như dự Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dụng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long (số 166/3B, Phạm Hùng, P9, thành phố Vĩnh Long).

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Xuân Vũ tham gia Đoàn Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa.

Thứ năm

26/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Huỳnh Văn Hùng, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự Hội nghị “Tuyên dương thành tích Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017”. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.

- 19 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan dự Chương trình văn nghệ tri ân “Mẹ và quê hương” Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ 00: Đ/c Hồ Văn Út tham gia Đoàn Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại UBND xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

Thứ sáu

27/7/2018

- 6 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời tất cả cán bộ, công chức cơ quan cùng tham gia.

- 8 giờ 00: Đ/c Huỳnh Hữu Kế đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 8 giờ 00: Đ/c Huỳnh Văn Hùng đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

- 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ 00: Đ/c Lê Minh Đang đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

- 8 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sơn đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu, Thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành A.

- 8 giờ 00: Đ/c Hồ Văn Út tham gia Đoàn Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

13:47 23/09/2019

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 23 - 27/ 9/ 2019

Thứ hai

23/9/2019

- 6 giờ 00: Đ/c Thái Thu Xương hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND,…

08:54 16/09/2019

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 16 - 20/ 9/ 2019

Thứ hai

16/9/2019

- 6 giờ 00: Đ/c Thái Thu Xương hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND,…

11:51 05/09/2019
Lịch làm việc của Ban Thường trực (Từ ngày 02 - 06/ 9/ 2019)
11:01 30/08/2019

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 26 - 30/ 8/ 2019

Thứ hai

26/8/2019

- 6 giờ 00: Đ/c Thái Thu Xương hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đ…

10:09 21/08/2019
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Từ ngày 19 - 23/ 8/ 2019)
13:37 18/02/2019
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (từ ngày 18 - 22/ 02/ 2019)
08:33 12/02/2019
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Từ ngày 11 - 15/ 02/ 2019
15:50 07/11/2018
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Từ ngày 05 - 11/11/2018
08:26 01/11/2018
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Từ ngày 27/10 đến 04/11/2018
13:11 22/10/2018
Lịch làm việc của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Từ ngày 22 - 28/10/2018
1 2 3