Lịch tuần thứ 36 từ ngày 04 - 08/9/2017
14:48 06/09/2017

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 04 - 08/ 9/ 2017

Thứ hai

04/9/2017

 

Nghỉ bù Lễ Quốc khánh (02/9)

- 7 giờ 30: Trực cơ quan  

+ Đ/c Lê Minh Đang, Phó Chủ tịch.

+ Đ/c Hồ Văn Út, Phó ban Ban Dân chủ - Pháp luật.

Thứ ba

05/9/2017

 

- 7 giờ 00: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Hồ Hoàng Nguyên dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Tầm Vu, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 00: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

- 7 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sơn dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường, Trường PTDT Nội trú Hậu Giang.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Hồ Văn Út khảo sát thực tế “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại xã Vĩnh Tường, huyện vị Thủy. 13 giờ 30: Đoàn khảo sát làm việc tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

- Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan nghỉ phép.  

Thứ tư

06/9/2017

 

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Lê Văn Sơn, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường I, UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Hồ Văn Út khảo sát thực tế “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. 13 giờ 30: Đoàn khảo sát làm việc tại xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30: Đ/c Trần Minh Như giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Long Mỹ. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ.   

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tham gia cùng Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Trụ sở UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Long Mỹ. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Trần Minh Như làm việc với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy về việc vận động Quỹ an sinh phúc lợi xã hội.

Thứ năm

07/9/2017

 

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng tham gia cùng Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Trụ sở UBND huyện Châu Thành A. 13 giờ 30: Đoàn làm việc tại Trụ sở UBND thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang dự họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ thương binh. Điểm tại Hội trường số II, UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Long Mỹ. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30: Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Hồ Văn Út khảo sát thực tế “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy. 13 giờ 30: Đoàn khảo sát làm việc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan, Đ/c Trần Minh Như làm việc với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã Ngã Bảy về việc vận động Quỹ an sinh phúc lợi xã hội.

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường I, UBND huyện Châu Thành.    

Thứ sáu

08/9/2017

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Hồ Hoàng Nguyên dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Long Mỹ. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan giảng bài lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017, huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường I, UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Hồ Văn Út khảo sát thực tế “Đề án cấp nước nhỏ lẻ phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp. 13 giờ 30: Đoàn khảo sát làm việc tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Nơi nhận:          

- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh;

- Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang;

- BTT.UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 UVTT - CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Nguyên