Lịch tuần thứ 28, từ ngày 16-20/7/2018
08:49 16/07/2018

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Từ ngày 16 - 20/7/2018

Thứ hai

16/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Hữu Kế, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan nghỉ phép hết tuần.

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30:  Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang, Đ/c Phạm Anh Tuấn học lớp chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh (hết tuần).

Thứ ba

17/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự Hội nghị thảo luận, đóng góp các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Thứ tư

18/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng giảng bài lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy.

Thứ năm

19/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Hội LHPN tỉnh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Đặng Văn Giai, Đ/c Hồ Hoàng Nguyên dự Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

Thứ sáu

20/7/2018

- 7 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê văn Sơn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang giảng bài lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Đ/c Huỳnh Văn Hùng dự Hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Nhà Khách Quốc hội (Số 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

- 13 giờ 30: Đ/c Lê Minh Đang dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

10:18 10/07/2018
LỊCH LÀM VIỆC của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Từ ngày 07 - 13/7/2018