Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:20 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

 

VII. Thị xã Ngã Bảy

1. Lê Văn Sáu

1965

 

Chủ tịch

2. Nguyễn Văn Sơn

1961

 

Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

1977

Phó Chủ tịch

4. Cao Thanh Hùng

1971

 

Phó Chủ tịch

5. Nguyễn Phùng Tuân

1958

 

Ủy viên thường trực

6. Nguyễn Thị Liên

 

1984

Ủy viên thường trực

7. Nguyễn Văn Trúc

1987

 

Hợp đồng VT

8. Nguyễn Kim Vân

 

1956

Tạp vụ