Danh sách ban thường trực cấp huyện
09:55 14/03/2017

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

Huyện Vị Thủy

1. Đoàn Minh Thanh

1966

 

Chủ tịch

2. Phạm Tiến Dũng

1972

 

Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Tua

 

1964

Phó Chủ tịch

4. Nguyến Thị Kim Chúc

 

1976

Ủy viên thường trực

5. Phạm Hùng Cứ

1971

 

Cán bộ

6. Trần Thị Diễm Thúy

 

1980

Cán bộ

7. Phan Thị Toại Nguyện

 

1990

Hợp đồng