DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
14:57 29/08/2019

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG

NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Stt

Chức vụ, đơn vị công tác

(Hoặc nơi cư trú)

1

Tỉnh ủy Hậu Giang

2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3

Liên đoàn lao động tỉnh

4

Hội Nông dân tỉnh

5

Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

6

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

7

Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

8

Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

9

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

10

Hội LHTN Việt Nam tỉnh

11

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

12

Liên minh HTX tỉnh.

13

Hội Nhà báo tỉnh.

14

Hội Luật gia tỉnh.

15

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

16

Hội Người cao tuổi tỉnh.

17

Hội Khuyến học tỉnh.

18

Hội Bảo trợ NTT-TMC- BNN tỉnh.

19

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh.

20

Hội Điều dưỡng tỉnh.

21

Hội Tin học tỉnh.

22

Hội Đông Y tỉnh.

23

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

24

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh.

25

Hội Y học tỉnh

26

Hội Người mù tỉnh

27

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

28

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh

29

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh