BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2014-2019
16:27 19/10/2016

 BAN THƯỜNG TRỰC

 

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 

 

1

Ông Huỳnh Hữu Kế

Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

SĐT: 0909054658

2

Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch phụ trách Văn phòng và Dân tộc - Tôn giáo

SĐT: 0989007063

3

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan

Phó Chủ tịch phụ trách Phong trào  

SĐT: 0987888826

4

Ông Lê Minh Đang

Phó Chủ tịch phụ trách Dân chủ - Pháp luật

 SĐT: 0974225200

5

Ông  Lê Văn Sơn

Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức - Tuyên giáo  

SĐT: 0909678080

6

Ông Trần Minh Như

Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo 

SĐT: 01686442377

7

Ông Đặng Văn Giai

Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật 

SĐT: 0944189997

8

Ông Hồ Hoàng Nguyên

Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng

SĐT: 0904933677

9

 Ông Phạm Anh Tuấn

Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào

SĐT: 0907045646