Danh sách các phòng ban và thành viên
08:39 16/03/2017

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN VÀ THÀNH VIÊN

 

I. Văn phòng

1) Hồ Hoàng Nguyên, Ủy viên Thường trực – Chánh Văn phòng.

2) Tống Văn Xưa, Phó Chánh Văn phòng.

3) Hồ Thị Loan, Kế toán.

4) Nguyễn Thị Thu Ngân, Văn thư.

5) Nguyễn Thị Mai Hồng Thắm, lưu trữ.

6) Trần Thưởng, Lái xe.

7) Trần Phước Hân, Lái xe.

8) Nguyễn Thị Dưng, Nhân viên phục vụ.

 

II. Ban Tổ chức – Tuyên giáo

1) Lữ Văn Huấn, Phó ban Ban Tổ chức – Tuyên giáo.

2) Trần Thị Trúc Linh, Chuyên viên.

 

III. Ban Phong trào

1) Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực – Trưởng ban Ban phong trào.

2) Nguyễn Xuân Vũ, Phó ban Ban phong trào.

 

IV. Ban Dân chủ – Pháp luật

1) Đặng Văn Giai, Ủy viên Thường trực – Trưởng ban Ban Dân chủ – Pháp luật.

2) Hồ Văn Út, Phó ban Ban Dân chủ – Pháp luật.

 

V. Ban Dân tộc – Tôn giáo

1) Trần Minh Như, Ủy viên Thường trực – Trưởng ban Ban Dân tộc – Tôn giáo.