Danh sách các lãnh đạo cơ quan
08:10 16/03/2017

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

1

Ông Huỳnh Hữu Kế

Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2

Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh

3

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

4

Ông Lê Minh Đang

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

5

Ông  Lê Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.