Đại hội Mặt trận phường Ngã Bảy thành công tốt đẹp
16:16 01/11/2018
Sáng ngày 30-10, UBMTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo. Trực tiếp dự Đại hội Mặt trận phường Ngã Bảy, ông Huỳnh Hữu Kế (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:
...

- UBMTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy đã có sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị, từ khâu nhân sự đến nội dung, trang trí, nghi thức và chương trình, kịch bản.

Đại hội lần này, theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương có nhiều nội dung, yêu cầu mới, như vấn đề nhân sự, mục tiêu, yêu cầu…, đồng  thời phải tổng kết, đánh giá khối lượng lớn công việc trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng các đồng chí ở phường Ngã Bảy đã có sự tập trung, bám sát nội dung hướng dẫn, nắm chắc và đánh giá sát thực tế tình hình, đề ra mục tiêu phù hợp, khả thi.

Mặc dù vậy, Mặt trận phường Ngã Bảy còn gặp phải hạn chế gì trong công tác tổ chức đại hội, thưa ông ?

- Tuy có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung, công tác chuẩn bị còn cập rập, chưa có quỹ thời gian dự phòng, văn bản cũng có những hạn chế nhất định như: chưa súc tích, có nội dung thiếu số liệu minh họa, còn vài lỗi chính tả. Công tác tuyên truyền đại hội còn dàn trải; thiếu nội dung trọng tâm, những điểm nhấn…

Từ kết quả và hạn chế được nêu ra của đơn vị chỉ đạo điểm, ông có lưu ý gì đối với các đơn vị Mặt trận cơ sở trong công tác tổ chức đại hội sắp tới ?

- Một là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy để có sự tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội. Quan trọng ở khâu phối hợp, phân công, giao việc phải cụ thể, gắn với công tác kiểm tra, diễn tập... sao cho đảm bảo thời gian, không bị động, nhất là thời điểm cận kề đại hội.

Hai là, tập trung cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân địa phương, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân.

Ba là, đặc biệt chú trọng khâu triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động và nghị quyết sau đại hội, đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động một cách hiệu quả, thiết thực.

41 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại đại hội.

Theo đó, sớm triển khai nội dung nghị quyết đến Ban Công tác Mặt trận ấp, khu vực, với công trình, phần việc cụ thể, rõ ràng; phát huy tốt vai trò của các thành viên UBMTTQ, kể cả thành viên tổ chức và thành viên cá nhân gắn với đặc điểm, vai trò, thế mạnh của từng thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đa dạng trong thực hiện nghị quyết và chương trình thống nhất hành động.

Ngoài ra, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

(Nguồn: Báo Hậu Giang)