Hậu Giang sẽ có thêm từ 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017
08:36 23/08/2017
Tại cuộc họp hội đồng công nhận xã nông thôn mới sáng 21/8, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết năm 2017, tỉnh phấn đấu công nhận từ 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kế hoạch ban đầu, tỉnh đưa danh sách xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ), xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp), xã Hỏa Tiến (TP.Vị Thanh) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A).

Sau đó, tỉnh bổ sung thêm 3 xã vào danh sách xây dựng nông thôn mới là Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ) và Phú An (huyện Châu Thành) để đầu tư, xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2017.

Để được công nhận xã nông thôn mới, các tiêu chí thực hiện sẽ được kiểm tra, rà soát, thẩm định của các Sở ngành, thành viên hội đồng của tỉnh.

Đồng thời phải góp ý, bổ sung những tiêu chí chưa đạt của thành viên hội đồng để khắc phục, chỉnh sửa và phải đạt 90% số phiếu thành viên hội đồng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì mới được công nhận.

Ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho biết, qua khảo sát thực tế dự kiến Hậu Giang công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới dip 2/9 là xã Vĩnh Thuận Đông và xã Tân Phú Thạnh. Đến nay 2 xã này cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong thời gian tới xã Tân Phú Thạnh cần nâng chất và giữ vững kết quả các tiêu chí đã đạt.

Mặt khác trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh có khu công nghiệp nên vấn đề cảnh quan môi trường, xử lý rác thải, nước sản xuất và sinh hoạt, an ninh trật tự diễn biến bất thường, chưa ổn định.

Còn xã Vĩnh Thuận Đông có một số tiêu chí xã chỉ đạt đến ngưỡng quy định, thiếu tính bền vững như tỷ lệ hộ nghèo, y tế, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, xã Vĩnh Thuận Đông tiếp tục hoàn thiện, nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí đạt nhưng khó giữ vững như hộ nghèo, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh.

Đến đầu tháng 8/2017, Hậu Giang có 1 đơn vị cấp huyện và 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với việc tiếp tục giữ vững và nâng chất các đợn vị đã được công nhận nông thôn mới, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2017 nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 21 đến 22 xã, chiếm gần 40% tổng số xã trên toàn tỉnh.

                                                                                                                                  Duy Ba/ TTXVN.