Nhân dân giám sát đại biểu dân cử
11:42 02/08/2017
Đợt tiếp xúc cử tri (từ 02/8 đến 05/8/2017) bên cạnh các nội dung thường kỳ, HĐND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang thực hiện nội dung giám sát đại biểu dân cử.

 

Theo đó, 12 tổ đại biểu HĐND tỉnh và các tổ đại biểu HĐND huyện, xã cử mỗi tổ 1 - 2 đại biểu xoay vòng báo cáo với cử tri kết quả thực hiện chương trình hành động đã hứa với dân khi ra ứng cử. Những nội dung nào đã làm, chưa làm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Cử tri trực tiếp nhận xét, góp ý cho từng đại biểu qua báo cáo. Báo cáo của mỗi đại biểu được gửi bằng văn bản cho Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp, MTTQ chủ trì hướng dẫn Nhân dân giám sát và có thông báo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cũng như trong hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch.

Đây là nội dung giám sát được BTT UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cụ thể trong hệ thống; HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc và Nhân dân đồng tình cao.

Tuyết An