Tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị
11:05 27/08/2020
Từ đầu tháng 8 đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang chủ động, tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
...
Quang cảnh Hội nghị đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo cho hệ thống Mặt trận trong tỉnh tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với các hình thức phù hợp điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, qua đó ghi nhận được 12 ý kiến đóng góp trực tiếp và 21 ý kiến đóng góp bằng văn bản.

Theo ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, không khí phát biểu thảo luận tại hội nghị diễn ra sôi nổi, hầu hết nội dung các ý kiến đóng góp có đầu tư nghiên cứu, thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết với báo cáo chính trị.

Cụ thể, trong phần ưu điểm, hạn chế được nêu trong báo cáo, có ý kiến đề xuất bổ sung thêm hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng chưa thật sự chủ động, chưa kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực và hành vi sai trái trong cán bộ, đảng viên. Về công tác xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ mới, có ý kiến đề nghị sửa cụm từ: “Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, cơ sở” thành: “Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong cơ quan Nhà nước ở địa phương, cơ sở”.

Đối với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, có ý kiến đề nghị tỉnh cần có giải pháp tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân, tránh tình trạng được mùa mất giá; cần có thí điểm một vài vùng chuyên canh lớn đạt chuẩn thị trường quốc tế; các dự án khi đã công bố quy hoạch thì thực hiện đúng thời gian, nếu chưa thực hiện được thì nên xóa quy hoạch…

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 để tạo sự thống nhất chung trong thực hiện. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Mặt trận các cấp trong huyện không tổ chức hội nghị đóng góp mà gửi văn bản đến Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và ban công tác Mặt trận ấp nghiên cứu, đóng góp. Kết quả, đã ghi nhận được 18 ý kiến đóng góp.

Đối với phần mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, có ý kiến đề nghị tỉnh tập trung phát triển mạnh các mô hình sản xuất tập thể, cụ thể là hình thức hợp tác xã; đồng thời có giải pháp căn cơ giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng chuỗi giá trị trong sản xuất. Trong công tác giảm nghèo cần nêu rõ là thực hiện theo tiêu chí mới hay theo tiêu chí hiện hành; công tác phát triển đảng cần quan tâm đến chất lượng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tỉnh cần xây dựng đề án, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cụ thể cho từng vùng nhằm nâng cao chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Trong quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, hệ thống giao thông và cống thoát nước cần đảm bảo tính đồng bộ, tránh lãng phí; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công, hành lang an toàn lộ giới…

Về văn hóa - xã hội, có ý kiến đề nghị nêu cụ thể những môn thể thao thế mạnh của tỉnh sẽ được quan tâm đầu tư phát triển trong nhiệm kỳ mới; cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phát triển phong trào thể dục - thể thao...

Kết thúc việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đợt 1, hệ thống Mặt trận của tỉnh đã tiếp thu 71 lượt ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào phương châm và chủ đề đại hội, kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác này đang được các đơn vị tiếp tục triển khai để ghi nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

(Nguồn: Báo Hậu Giang)