Động lực cho nhiệm kỳ mới
14:09 16/10/2018
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Sau hội nghị, các cán bộ CĐ đều đánh giá cao những kết quả đã được thông qua tại đại hội của nhiệm kỳ mới.
...
Quang cảnh Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào ngày 11-10.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội XII CĐ Việt Nam đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, nổi bật là việc chủ động đổi mới hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Trong đó, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, bước đầu tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên CĐ, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức CĐ Việt Nam.

Công đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động với 521 văn bản góp ý kiến, đề xuất; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% trong 5 năm qua. Trong 3 năm liên tiếp từ tháng 5-2016 đến 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc…

Riêng phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực. Các cấp CĐ đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “văn hóa, thể thao”; động viên cổ vũ đoàn viên, người lao động đăng ký hoàn thành 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi 203.579 tỉ đồng…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thông tin, tại đại hội lần này, Hậu Giang là một trong số ít đơn vị có phong trào thi đua được điển hình trong cả nước, đó là phong trào “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới”. Tuy là phong trào mới nhưng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao, đồng thời biểu dương, khen thưởng. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm dấu ấn hoạt động thành công của công đoàn các cấp trong tỉnh ở nhiệm kỳ (2013-2018) vừa qua. 

Bên cạnh đó, đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 nhóm chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá. Cụ thể, các khâu đột phá gồm: tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, tổ chức CĐ sẽ triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đánh giá cao về chỉ tiêu chủ yếu này, ông Ngô Hồng Luận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ, cho rằng: “Đây là một trong số chỉ tiêu tôi cảm thấy tâm đắc nhất. Bởi nó góp phần phục vụ lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên, tổ chức CĐ các cấp trong nhiệm kỳ mới”.

Cũng theo ông Luận, trong số phương hướng, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ mới đề ra, ông đánh giá cao việc đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của CĐ phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức CĐ. Bởi nhiệm vụ này sẽ góp phần định hướng tổ chức CĐ các cấp làm tốt hơn công tác chăm lo cho đoàn viên… 

Còn ông Phan Văn Nhớ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh, thì ấn tượng với kết quả cả nước có 10,05 triệu đoàn viên, tăng 2,1 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ 2013-2018, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đề ra. Vì kết quả này đã phần nào cho thấy việc đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn; tạo tiền đề vững chắc để tổ chức CĐ các cấp đẩy mạnh đổi mới công tác tập hợp, phát triển đoàn viên trong thời gian tới.

Ngoài đánh giá cao 3 khâu đột phá, ông Phan Văn Nhớ còn tâm đắc một số phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động CĐ theo hướng cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức CĐ phục vụ đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và giải quyết kịp thời những bất cập, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành CĐ các cấp trước đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở nội dung báo cáo nhanh về kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu, sau hội nghị, các cấp CĐ trên địa bàn khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức, người lao động tại đơn vị để kịp thời định hướng và tạo động lực cho quá trình hoạt động thời gian tới.

hội cũng bầu 161 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 thành viên. Trong đó, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Đại động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

(Nguồn: Báo Hậu Giang)