21:07 24/04/2017
Ngày 21/4, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết về mặt nguyên tắc thông qua về mặt chủ trương ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.
15:26 24/04/2017
Đây là câu hỏi được đặt ra để tìm lời giải đáp và được các ngành chức năng nhận định là nhân tố quyết định nhằm khống chế không để dịch bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trên địa bàn tỉnh thời gian tới.