Trình độ nghiệp vụ của người làm báo ngày càng nâng lên
15:38 04/11/2019
(HG) - Đó là nhấn mạnh của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư khóa IX về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
...
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Ông Lữ Văn Hùng cho rằng, người làm báo của tỉnh đã thực hiện tốt Luật Báo chí năm 2016; Hội Nhà báo tỉnh có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức tốt giải báo chí tỉnh hàng năm.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; xây dựng kế hoạch chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện các tác phẩm dự thi các giải báo chí quốc gia nhằm phát hiện, cổ vũ những tài năng báo chí trong tỉnh; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm báo. Qua đó để xây dựng đội ngũ những người làm báo ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37, hoạt động của Hội Nhà báo và công tác báo chí tỉnh nhà có những chuyển biến rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú, hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia (năm 2005, Hội Nhà báo tỉnh có hơn 50 hội viên, đến nay là 153 hội viên).

Hội Nhà báo tỉnh luôn chủ động và tích cực tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với hoạt động của báo chí tỉnh nhà. Hiện Báo Hậu Giang đã nâng số kỳ báo phát hành từ 3 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần, số lượng phát hành bình quân 3.900 tờ/kỳ, nay tăng lên 4.300 tờ/kỳ. Đặc biệt là vào năm 2008 đã xây dựng, đưa vào sử dụng hiệu quả Trang tin điện tử Báo Hậu Giang. Đài PT&TH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện; mở rộng vùng phủ sóng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn nghe và xem đài. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phát hành nhiều kỳ Tạp chí văn nghệ Hậu Giang và các ấn hành, góp phần phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Không chỉ tăng về số lượng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo cũng ngày càng được nâng lên khi 100% có trình độ đại học và là lực lượng nòng cốt tại các cơ quan báo chí.

Có được kết quả đó là do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo. Các câu lạc bộ nhà báo trẻ được thành lập tại cơ quan báo chí cũng đã tổ chức nhiều hoạt động mang tính nghề nghiệp như: tọa đàm, xây dựng ấn phẩm nội bộ, qua đó nâng cao kiến thức và tay nghề của đội ngũ người làm báo.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn có những hạn chế. Đó là chưa tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, phong trào mang tính hấp dẫn để thu hút đông hội viên tham gia; một vài nhà báo đôi lúc chưa thực sự quan tâm đến công tác hội, chưa xem đây là môi trường rèn luyện bản lĩnh, năng lực người làm báo và chưa chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà báo cách mạng; đôi khi thông tin chưa nhạy bén, kịp thời, chưa hấp dẫn, một chiều...

- Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã triển khai một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

TRƯỜNG SƠN

(Nguồn: Báo Hậu Giang)