Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Từ 15/4 đến 15/5 năm 2017

Ngày ký: 24/04/2017

KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Từ 15/4 đến 15/5 năm 2017

Thực hiện Công văn số 3394/MTTW-BTT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai các hoạt động hưởng ứng “tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2017, từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2017(gọi tắc là tháng hành động), cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tập trung cao điểm các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp tổ chức, đơn vị cá nhân phối hợp triển khai hưởng ứng tháng hành động với chủ đề: “sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống, an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

- Tạo thêm hiệu ứng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng, không dùng hóa chất để bảo quản thức ăn, sử dụng cồn công nghiệp trong thức uống rượu, bia...

- Các hoạt động phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các sở ngành có liên quan để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hiệu quả, thiết thực.

  1. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  2. Công tác tuyên truyền.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đưa nội dung tháng hành động vào tuyên truyền theo kế hoạch “hình thức tập trung, nội dung thiết thực”; phối hợp các cơ quan báo, đài tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện An toàn vệ sinh thực phẩm; kết quả thực hiện các kế hoạch về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua, về chủ trương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm”; tập trung tuyên truyền từ ngày 15/4 đến 15/5/2017, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều thành tích trong việc phấn đấu hoàn thành việc đăng ký, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền kết quả  của tổ chức mình và kết quả tham gia vận thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền hiệu quả tháng hành động, kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm tốt và điển hình của địa phương trong việc thực hiện đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, đến từng xã, phường, thị trấn, từng khu dân cư.

  1. 2. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ động triển khai Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động, vận động mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp hành động thiết thực trong sản xuất tiêu dùng, giảm thiểu mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt thủy sản nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống, không sử dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu
  2. Đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 về an toàn thực phẩm 2 năm 2016 – 2017 (BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện báo cáo đánh giá gửi về Ban phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lồng ghép báo cáo kết thúc tháng hành động). Đồng thời biểu dương tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, thực phẩm an toàn.
  3. Tham mưu cấp Ủy, phối hợp Chính quyền cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức hưởng ứng tháng hành động với các hoạt động cụ thể như: Tổ chức lễ Mittinh, tiến hành ra mắt các Câu lạc bộ, tổ nhóm, các mô hình về tuyên truyền, vận động, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương, đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng an toàn thực phẩm.
  4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tham dự các Hội nghị, lễ phát động tháng hành động phối hợp với ngành y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh triển khai và góp phần để các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
  5. Phát huy vai trò chủ trì giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị - xã hội góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thức ăn, bệnh dịch do thức ăn, thức uống không an toàn và lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực phẩm, thức uống rượu, bia, dịch vụ ăn uống.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

- Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch đến các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức sơ kết bước đầu việc triển khai Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục tổ chức cho các hộ sản xuất kinh doanh và hộ dân ký cam kết, phát các tờ rơi, tờ phướn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia; tổ chức xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp triển khai phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” (từ ngày 15/4 đến 15/5/2017) nhằm thúc đẩy phong trào thi đua rộng rãi thu hút toàn dân tham gia.

Đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban phong trào) trước ngày 17/5/2017 để tổng hợp báo cáo về Trung ương./.